• Čet, 11.06.2020 VIE - TFS
  KLM Royal Dutch Airlines
   logo
  11:45 09:55
  Dunaj (VIE) Tenerife (TFS)
  23ur 10min
  1 Postanek
  • 0
  • 4
 • Pon, 15.06.2020 TFS - VIE
  KLM Royal Dutch Airlines
   logo
  18:55 10:45
  Tenerife (TFS) Dunaj (VIE)
  14ur 50min
  1 Postanek
  • 0
  • 4
484 / os. (Skupaj: 968 €)
 • Čet, 11.06.2020 VCE - TFS
  KLM Royal Dutch Airlines
   logo
  11:30 09:55
  Benetke (VCE) Tenerife (TFS)
  23ur 25min
  1 Postanek
  • 0
  • 9
 • Pon, 15.06.2020 TFS - VCE
  KLM Royal Dutch Airlines
   logo
  18:55 10:50
  Tenerife (TFS) Benetke (VCE)
  14ur 55min
  1 Postanek
  • 0
  • 9
601 / os. (Skupaj: 1202 €)
 • Čet, 11.06.2020 VIE - TFS
  KLM Royal Dutch Airlines
   logo
  11:45 09:55
  Dunaj (VIE) Tenerife (TFS)
  23ur 10min
  1 Postanek
  • 1
  • 9
 • Pon, 15.06.2020 TFS - VIE
  KLM Royal Dutch Airlines
   logo
  18:55 14:15
  Tenerife (TFS) Dunaj (VIE)
  18ur 20min
  2 Postanka
  • 1
  • 9
1631 / os. (Skupaj: 3261 €)
 • Čet, 11.06.2020 VIE - TFS
  KLM Royal Dutch Airlines
   logo
  11:45 09:55
  Dunaj (VIE) Tenerife (TFS)
  23ur 10min
  1 Postanek
  • 1
  • 9
 • Pon, 15.06.2020 TFS - VIE
  KLM Royal Dutch Airlines
   logo
  18:55 14:50
  Tenerife (TFS) Dunaj (VIE)
  18ur 55min
  2 Postanka
  • 1
  • 9
1631 / os. (Skupaj: 3261 €)
 • Čet, 11.06.2020 ZAG - TFS
  Croatia Airlines
   logo
  08:50 09:55
  Zagreb (ZAG) Tenerife (TFS)
  26ur 05min
  2 Postanka
  • 1
 • Pon, 15.06.2020 TFS - ZAG
  KLM Royal Dutch Airlines
   logo
  18:55 22:10
  Tenerife (TFS) Zagreb (ZAG)
  26ur 15min
  2 Postanka
  • 1
1769 / os. (Skupaj: 3537 €)
 • Čet, 11.06.2020 ZAG - TFS
  Croatia Airlines
   logo
  08:50 09:55
  Zagreb (ZAG) Tenerife (TFS)
  26ur 05min
  2 Postanka
  • 1
 • Pon, 15.06.2020 TFS - ZAG
  KLM Royal Dutch Airlines
   logo
  18:55 19:25
  Tenerife (TFS) Zagreb (ZAG)
  23ur 30min
  2 Postanka
  • 1
1769 / os. (Skupaj: 3537 €)
 • Čet, 11.06.2020 ZAG - TFS
  Croatia Airlines
   logo
  09:10 09:55
  Zagreb (ZAG) Tenerife (TFS)
  25ur 45min
  2 Postanka
  • 1
  • 9
 • Pon, 15.06.2020 TFS - ZAG
  KLM Royal Dutch Airlines
   logo
  18:55 19:25
  Tenerife (TFS) Zagreb (ZAG)
  23ur 30min
  2 Postanka
  • 1
  • 9
1779 / os. (Skupaj: 3557 €)
 • Čet, 11.06.2020 ZAG - TFS
  Croatia Airlines
   logo
  09:10 09:55
  Zagreb (ZAG) Tenerife (TFS)
  25ur 45min
  2 Postanka
  • 1
  • 9
 • Pon, 15.06.2020 TFS - ZAG
  KLM Royal Dutch Airlines
   logo
  18:55 22:10
  Tenerife (TFS) Zagreb (ZAG)
  26ur 15min
  2 Postanka
  • 1
  • 9
1779 / os. (Skupaj: 3557 €)
 • Čet, 11.06.2020 ZAG - TFS
  Croatia Airlines
   logo
  08:50 09:55
  Zagreb (ZAG) Tenerife (TFS)
  26ur 05min
  2 Postanka
  • 1
 • Pon, 15.06.2020 TFS - ZAG
  KLM Royal Dutch Airlines
   logo
  18:55 20:20
  Tenerife (TFS) Zagreb (ZAG)
  24ur 25min
  2 Postanka
  • 1
1836 / os. (Skupaj: 3671 €)
 • Čet, 11.06.2020 ZAG - TFS
  Croatia Airlines
   logo
  08:50 09:55
  Zagreb (ZAG) Tenerife (TFS)
  26ur 05min
  2 Postanka
  • 1
 • Pon, 15.06.2020 TFS - ZAG
  KLM Royal Dutch Airlines
   logo
  18:55 20:20
  Tenerife (TFS) Zagreb (ZAG)
  24ur 25min
  2 Postanka
  • 1
1836 / os. (Skupaj: 3671 €)
 • Čet, 11.06.2020 ZAG - TFS
  Croatia Airlines
   logo
  08:50 09:55
  Zagreb (ZAG) Tenerife (TFS)
  26ur 05min
  2 Postanka
  • 1
 • Pon, 15.06.2020 TFS - ZAG
  KLM Royal Dutch Airlines
   logo
  18:55 20:20
  Tenerife (TFS) Zagreb (ZAG)
  24ur 25min
  2 Postanka
  • 1
1836 / os. (Skupaj: 3671 €)
 • Čet, 11.06.2020 ZAG - TFS
  Croatia Airlines
   logo
  08:50 09:55
  Zagreb (ZAG) Tenerife (TFS)
  26ur 05min
  2 Postanka
  • 1
 • Pon, 15.06.2020 TFS - ZAG
  KLM Royal Dutch Airlines
   logo
  18:55 20:20
  Tenerife (TFS) Zagreb (ZAG)
  24ur 25min
  2 Postanka
  • 1
1836 / os. (Skupaj: 3671 €)
 • Čet, 11.06.2020 VIE - TFS
  Lufthansa
   logo
  09:45 12:20
  Dunaj (VIE) Tenerife (TFS)
  27ur 35min
  1 Postanek
  • 1
 • Pon, 15.06.2020 TFS - VIE
  Condor
   logo
  13:20 09:40
  Tenerife (TFS) Dunaj (VIE)
  19ur 20min
  1 Postanek
  • 0
2236 / os. (Skupaj: 4472 €)
 • Čet, 11.06.2020 VIE - TFS
  Lufthansa
   logo
  17:05 12:20
  Dunaj (VIE) Tenerife (TFS)
  20ur 15min
  1 Postanek
  • 1
 • Pon, 15.06.2020 TFS - VIE
  Condor
   logo
  13:20 09:40
  Tenerife (TFS) Dunaj (VIE)
  19ur 20min
  1 Postanek
  • 0
2236 / os. (Skupaj: 4472 €)
 • Čet, 11.06.2020 XVQ - TFS
  Accesrail
   logo
  10:26 12:20
  Benetke (XVQ) Tenerife (TFS)
  25ur 54min
  2 Postanka
  • 1
  • 9
 • Pon, 15.06.2020 TFS - VCE
  Condor
   logo
  13:20 22:35
  Tenerife (TFS) Benetke (VCE)
  08ur 15min
  1 Postanek
  • 20
  • 9
2253 / os. (Skupaj: 4506 €)