• Sob, 22.05.2021 VCE - MLA
  Lufthansa
   logo
  10:40 11:45
  Benetke (VCE) Malta (MLA)
  25ur 05min
  1 Postanek
  • 0
  • 9
 • Sre, 26.05.2021 MLA - VCE
  Lufthansa
   logo
  12:40 14:05
  Malta (MLA) Benetke (VCE)
  25ur 25min
  1 Postanek
  • 0
  • 9
238 / os. (Skupaj: 476 €)
 • Sob, 22.05.2021 VCE - MLA
  Lufthansa
   logo
  10:40 11:45
  Benetke (VCE) Malta (MLA)
  25ur 05min
  1 Postanek
  • 0
  • 9
 • Sre, 26.05.2021 MLA - VCE
  Lufthansa
   logo
  12:40 22:55
  Malta (MLA) Benetke (VCE)
  10ur 15min
  2 Postanka
  • 0
  • 9
241 / os. (Skupaj: 481 €)
 • Sob, 22.05.2021 VCE - MLA
  Lufthansa
   logo
  06:05 11:45
  Benetke (VCE) Malta (MLA)
  29ur 40min
  2 Postanka
  • 0
  • 9
 • Sre, 26.05.2021 MLA - VCE
  Lufthansa
   logo
  12:40 14:05
  Malta (MLA) Benetke (VCE)
  25ur 25min
  1 Postanek
  • 0
  • 9
259 / os. (Skupaj: 517 €)
 • Sob, 22.05.2021 VCE - MLA
  Lufthansa
   logo
  06:05 11:45
  Benetke (VCE) Malta (MLA)
  29ur 40min
  2 Postanka
  • 0
  • 9
 • Sre, 26.05.2021 MLA - VCE
  Lufthansa
   logo
  12:40 14:05
  Malta (MLA) Benetke (VCE)
  25ur 25min
  1 Postanek
  • 0
  • 9
260 / os. (Skupaj: 519 €)
 • Sob, 22.05.2021 VCE - MLA
  Lufthansa
   logo
  10:40 11:45
  Benetke (VCE) Malta (MLA)
  25ur 05min
  1 Postanek
  • 0
  • 9
 • Sre, 26.05.2021 MLA - VCE
  Lufthansa
   logo
  12:40 22:55
  Malta (MLA) Benetke (VCE)
  34ur 15min
  2 Postanka
  • 0
  • 9
260 / os. (Skupaj: 519 €)
 • Sob, 22.05.2021 VCE - MLA
  Lufthansa
   logo
  06:05 11:45
  Benetke (VCE) Malta (MLA)
  29ur 40min
  2 Postanka
  • 0
 • Sre, 26.05.2021 MLA - VCE
  Lufthansa
   logo
  12:40 22:55
  Malta (MLA) Benetke (VCE)
  34ur 15min
  2 Postanka
  • 0
260 / os. (Skupaj: 519 €)
 • Sob, 22.05.2021 VCE - MLA
  Lufthansa
   logo
  06:05 11:45
  Benetke (VCE) Malta (MLA)
  29ur 40min
  2 Postanka
  • 0
  • 9
 • Sre, 26.05.2021 MLA - VCE
  Lufthansa
   logo
  12:40 22:55
  Malta (MLA) Benetke (VCE)
  10ur 15min
  2 Postanka
  • 0
  • 9
261 / os. (Skupaj: 522 €)
 • Sob, 22.05.2021 VCE - MLA
  Lufthansa
   logo
  06:05 11:45
  Benetke (VCE) Malta (MLA)
  29ur 40min
  2 Postanka
  • 0
  • 9
 • Sre, 26.05.2021 MLA - VCE
  Lufthansa
   logo
  12:40 22:55
  Malta (MLA) Benetke (VCE)
  10ur 15min
  2 Postanka
  • 0
  • 9
262 / os. (Skupaj: 524 €)
 • Sob, 22.05.2021 VCE - MLA
  Lufthansa
   logo
  10:40 11:45
  Benetke (VCE) Malta (MLA)
  25ur 05min
  1 Postanek
  • 0
  • 9
 • Sre, 26.05.2021 MLA - VCE
  Lufthansa
   logo
  12:40 22:55
  Malta (MLA) Benetke (VCE)
  10ur 15min
  2 Postanka
  • 1
  • 9
266 / os. (Skupaj: 531 €)
 • Sob, 22.05.2021 VCE - MLA
  Alitalia
   logo
  06:50 18:25
  Benetke (VCE) Malta (MLA)
  11ur 35min
  1 Postanek
  • 1
  • 7
 • Sre, 26.05.2021 MLA - VCE
  Alitalia
   logo
  19:15 22:55
  Malta (MLA) Benetke (VCE)
  03ur 40min
  1 Postanek
  • 1
  • 7
266 / os. (Skupaj: 532 €)
 • Sob, 22.05.2021 VCE - MLA
  Alitalia
   logo
  14:40 18:25
  Benetke (VCE) Malta (MLA)
  03ur 45min
  1 Postanek
  • 1
  • 7
 • Sre, 26.05.2021 MLA - VCE
  Alitalia
   logo
  19:15 13:55
  Malta (MLA) Benetke (VCE)
  18ur 40min
  1 Postanek
  • 1
  • 7
266 / os. (Skupaj: 532 €)
 • Sob, 22.05.2021 VCE - MLA
  Alitalia
   logo
  06:50 18:25
  Benetke (VCE) Malta (MLA)
  11ur 35min
  1 Postanek
  • 1
  • 7
 • Sre, 26.05.2021 MLA - VCE
  Alitalia
   logo
  19:15 13:55
  Malta (MLA) Benetke (VCE)
  18ur 40min
  1 Postanek
  • 1
  • 7
266 / os. (Skupaj: 532 €)
 • Sob, 22.05.2021 VCE - MLA
  Alitalia
   logo
  14:40 18:25
  Benetke (VCE) Malta (MLA)
  03ur 45min
  1 Postanek
  • 1
  • 7
 • Sre, 26.05.2021 MLA - VCE
  Alitalia
   logo
  19:15 22:55
  Malta (MLA) Benetke (VCE)
  03ur 40min
  1 Postanek
  • 1
  • 7
266 / os. (Skupaj: 532 €)
 • Sob, 22.05.2021 TRS - MLA
  Alitalia
   logo
  07:00 18:25
  Trst (TRS) Malta (MLA)
  11ur 25min
  1 Postanek
  • 1
  • 7
 • Sre, 26.05.2021 MLA - TRS
  Alitalia
   logo
  19:15 14:20
  Malta (MLA) Trst (TRS)
  19ur 05min
  1 Postanek
  • 1
  • 7
275 / os. (Skupaj: 549 €)
 • Sob, 22.05.2021 TRS - MLA
  Alitalia
   logo
  14:55 18:25
  Trst (TRS) Malta (MLA)
  03ur 30min
  1 Postanek
  • 1
  • 7
 • Sre, 26.05.2021 MLA - TRS
  Alitalia
   logo
  19:15 22:50
  Malta (MLA) Trst (TRS)
  03ur 35min
  1 Postanek
  • 1
  • 7
275 / os. (Skupaj: 549 €)